Dom > Vijesti > Sadržaj
Karakteristike izolirane rukavice
- Nov 25, 2017 -

1. Izolacione rukavice su izrađene od specijalnog aramidnog materijala, rukavica, bez praha, bez zagađenja čestica, bez gubitka kose i zbog toga neće izazvati zagađenje u čistu okolinu.

2. Može se koristiti u okruženju visoke temperature od 180 do 300 ° C.

3. Izolacijske rukavice mogu se koristiti u poluprovodnici, elektronici, preciznim instrumentima, integrisanim kolima, LCD ekranima i drugim elektronskim i biofarmaceutskim proizvodima, optičkim instrumentima, prehrambenim i drugim industrijama koje koriste okolinu visoke temperature.


p201611151631457733960.jpg